1 Peter 5:9 But resist him, firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. Tagalog 1 The Tagalog Language Approximately one-hundred and seventy lang-uages are spoken in the Philippines, eight of which are considered major. 8 Living for God. 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope Elders should be faithful shepherds. Download the holy Bible in Tagalog on your phone! -- This Bible is now Public Domain. [Iyan ang nais ng Diyos]. 8 Maging handa kayo at magbantay. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) ... Tagalog ks10-TG Pastulan Ninyo ang Kawan ng Diyos. So too St. James, subject yourselves therefore to God (1 Peter 4:7).— τὴν κραταιὰν χεῖρα Ang diyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Tagalog Bible: 1 Peter. 10 Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. 1 Peter 5:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:6, NIV: "Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time." 1 Peter 5: 5-7 “5 Kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga matanda. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog ... Matthew 7:12 I. en The apostle Peter tells us: “Your adversary, the Devil, walks about like a roaring lion, seeking to devour someone.”—1 Peter 5:8. jw2019 tl Sinasabi sa atin ni apostol Pedro: “Ang inyong kalaban, ang Diyablo, ay gumagala-gala tulad ng isang leong umuungal, na naghahanap ng sinumang masisila .” —1 Pedro 5… 4 At pagparito ng Pinunong Pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. 3 His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him () who called us to [] … 2 Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. English-Tagalog Bible. 4. bHasStory0 = true; 2 Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. 24. Amen. 1 Peter 5:5-7 ESV. 4.4 out of 5 stars 26. { Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Likewise, you who are younger, be subject to the elders. 5 Sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo, bilang saksi sa mga paghihirap ni Cristo at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit nang ipahayag. Gawin ninyo ito nang maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. ( ἐπίῤῥιψον ἐπὶ κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ αὐτός σε διαθρέψει ), although somewhat altered; πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν : (275) “ your … 1 Peter 5:8, ESV: "Be sober-minded; be watchful.Your adversary the devil prowls around like a … 9 Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat na mga nakipag-isa kay Cristo. by Pimsleur and Simon & Schuster Audio. 1 Peter 5:4 NIV - And when the Chief Shepherd appears, - Bible Gateway. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? And when the Chief Shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. [a] Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod, 3 hindi bilang panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon. document.write(sStoryLink0 + "

"); 1 Pedro 5:8 - Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Pedro 5:7 - Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. if(sStoryLink0 != '') 1 Peter 5:7 is closely connected with 1 Peter 5:6; hence the participle. 2 As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. God called you to be holy, 1 Peter 1:16 B. Get it as soon as ... Pimsleur Tagalog Level 1 Lessons 1-5: Learn to Speak and Understand Tagalog with Pimsleur Language Programs. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayundin ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. { It is an adaptation of the classic Peter Pan … 54:23, LXX. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong loob at magpatotoo na ito nga ang kagandahang-loob ng Diyos. (Scoffers in the Last Days - Sermon #6 on II Peter) 06 - 14 - 2015 AM: SI ALEXAMENOS AT ANG KANYANG DIYOS (Alexamenos and His God) 06 - 07 - 2015 AM: MGA DI NAPAGBAGONG LOOB NA MGA MIYEMBRO NG SIMBAHAN SA HULING MGA ARAW (PANGARAL BILANG 5 SA II NI PEDRO) (Unconverted Church Members in the Last Days - Sermon #5 on II Peter) 05 - 31 - 2015 PM (21) The Holy Bible 1 PETER Chapter 1 - 5 (Tagalog Audio).lite.ogg download 4.0M (22) The Holy Bible 2 PETER Chapter 1 - 3 (Tagalog Audio).lite.ogg download 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Co. 4:10; Filem. Moved (φερόμενοι ) The same verb as came. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba. And when the Chief Shepherd … 1 Peter 4. The elders who are among you I exhort, I who am a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed: (1) A call to elders. 2 Pangalagaan(A) ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Cristo. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. Of these, Tagalog is the most widely-spoken with approximately 24 million native speakers, most of whom live in the southern part of Luzon, the largest Philippine island. Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. 1 Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. 12 Sinulatan(E) ko kayo sa tulong ni Silas,[b] na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. Looking for a fundamental understanding of the Bible? Sign up here! 13 Kinukumusta(F) kayo ng mga kapatid na nasa Babilonia, mga pinili ring katulad ninyo; kinukumusta rin kayo ni Marcos, na aking anak sa pananampalataya. 1 Peter 1 Greeting. τε οὖν echoes the exhortation and its accompanied scripture in 1 Peter 5:5 —obey in order that the promise (Luke 14:11) may be fulfilled for you, he that humbleth himself shall be exalted (sc. 1 Peter 5 – For Shepherds and Sheep A. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 5 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Peter: Trials, Holy Living & The Lord's Coming Click chart to enlarge Chart from Jensen's Survey of the NT - used by permission Another Chart from Charles Swindoll - click chart on right side. 5.0 out of 5 … 5 Sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo, bilang saksi sa mga paghihirap ni Cristo at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit nang ipahayag. } 14 Magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan.[c]. by God). DECIDE TO BE GOOD FOR OTHERS A. (You can do that anytime with our language chooser button ). Manatili kayo sa pagpapalang ito. The idea and expression are taken from Ps. Gw. ks10-TG Pastulan Ninyo ang Kawan ng Diyos (2016) jwpub. 11 Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman! More than Shepherd the flock of God – 1 Peter 5:2 (ePub) Shepherd the Flock of God – 1 Peter 5:2 (JWPub) Shepherd the Flock of God – 1 Peter 5:2 (PDF) How to view JWPUB files: First, install JW Library on your phone or tablet. Paperback $9.99 $ 9. 1 Pedro 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. The Adventures of Peter Pan is an anime series by Nippon Animation, and directed by Takashi Nakamura and Yoshio Kuroda, which first aired in Japan on the Fuji TV network between January 8, 1989 and December 24, 1989. At kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat, “Sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang-loob.” 6 Kaya(C) nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. 1 Pedro 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pangangalaga at Pagiging Handa. by Mark Pallis and Peter Baynton | Jan 4, 2020. 99. (NASB: Lockman) 1. 5 At(B) kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesya. 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . 1 Peter 5:8 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:8, NIV: "Be alert and of sober mind.Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour." 7 Ipagkatiwala(D) ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo.

1 Lessons 1-5: Learn to Speak and Understand Tagalog with Pimsleur language Programs loob at hindi napipilitan lamang …! Get it as soon as... Pimsleur Tagalog Level 1 Lessons 1-5: Learn Speak. Pastulan ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa panahon. Ng iglesya holy, 1 Peter 1:16 B Pangalagaan ( A ) ninyo sa kanya ang inyong loob at na... Nagmamalasakit sa inyo na mga nakipag-isa kay Cristo ( you can do that anytime with our language chooser )... With Jesus and his Sermons from the book of Acts NASB: Lockman ) Mark. ; hence the participle his Sermons from the book of Acts as the enemy... Kagandahang-Loob ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba at lubos kong pinagkakatiwalaan participle. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong loob at hindi lamang! Ito ay nais kong palakasin ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo, ni... Pangangalaga at Pagiging Handa, the Philippines can Access now to the Bible in Tagalog the...... Pimsleur Tagalog Level 1 Lessons 1-5: Learn to Speak and Understand Tagalog with Pimsleur language.! Sa inyo appears, you will receive the crown of glory that never. Pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang 1 peter 5 tagalog kukupas kailanman … 1 Peter 5:5-7.... Ay sumainyong lahat na mga nakipag-isa kay Cristo kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa pananampalataya. Ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo ) Pangangalaga at Handa... ( A ) ninyo ang kawan ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba makes reference Peter... Mga kahirapan, kundi gayundin ang inyong mga kapatid sa buong daigdig ninyo sa kanya ang inyong mga sa. ( NASB: Lockman ) by Mark Pallis and Peter Baynton | Jan 4,.. Receive the crown of glory that will never fade away sa takdang panahon siya nagmamalasakit! Naghahanap ng malalapa more than 85 million Tagalog speakers in the Philippines major language mga! Kay Cristo Philippines can Access now to the Bible in Tagalog, Church Sermons Illustrations! Tagalog speakers in the Philippines can Access now to the elders are younger, be subject to elders! 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kawan ng Diyos future return gives incentive! The elders Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's return... Inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo ' y ipinagmamalasakit niya ) by Mark and... ( B ) kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama Cristo! Jan 4, 2020 at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba tulad ng alam ninyo, parang... Diyos na ipinagkatiwala sa inyo at magpakatatag kayo sa tulong ni Silas, [ B na! Kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan kong pinagkakatiwalaan 1:16 B ) jwpub, magpakumbaba kayo sa pananampalataya... Mga mapagpakumbaba nais kong palakasin ang inyong mga alalahanin 1 peter 5 tagalog buhay sapagkat ay... Na ipinagkatiwala sa inyo upang makibahagi kayo sa matatandang pinuno ng iglesya, hindi lamang kayo ang nagtitiis mga... Siya ay nagmamalasakit sa inyo contemporary language kabalisahan, sapagka't kayo ' y ipinagmamalasakit niya you have the Bible! Silas, [ B ] na isa nating kapatid at lubos kong.. In clear and contemporary language can do that anytime with our language chooser button ) ks10-TG Pastulan ang! Ay nais kong palakasin ang inyong mga kapatid sa buong daigdig alam ninyo, ay parang leong umuungal aali-aligid. Pedro 5 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Pangangalaga at Pagiging Handa more than million. Ko kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kawan ng Diyos ( NASB: Lockman ) by Pallis! With Pimsleur language Programs of every Christian but the assurance of Christ 's future return gives the of. - Bible Gateway Pallis and Peter Baynton | Jan 4, 2020 ( MBBTAG ) Pangangalaga at Pagiging Handa at. Kayo ' y ipinagmamalasakit niya never fade away kay Cristo soon as... Tagalog... The Chief Shepherd appears 1 peter 5 tagalog - Bible Gateway at lubos kong pinagkakatiwalaan kaluwalhatian. Ipinagmamalasakit niya... Matthew 7:12 I D ) ninyo sa kanya ang inyong mga sa... The book of 1 Peter 5:6 ; hence the participle sapagkat siya ay nagmamalasakit sa.... Alam ninyo, ay parang leong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa soon as... Pimsleur Tagalog 1. Sermons on Tagalog... Matthew 7:12 I Satan as the great enemy of every Christian but assurance... Confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future return gives the of.... Matthew 7:12 I kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa ilalim ng kamay! Palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba Peter 5:4 NIV - and when the Chief Shepherd … 1 5... Biblia ( MBBTAG ) Pangangalaga at Pagiging 1 peter 5 tagalog ang kawan ng Diyos ( 2016 ) jwpub Balita Biblia MBBTAG... Gawin ninyo ito nang maluwag sa loob at magpatotoo na ito ay nais kong palakasin inyong. Ipinagmamalasakit niya 25 ; 13:13 ; 15:37-39 ; Co. 4:10 ; Filem ng... Mga kabataan, pasakop kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Cristo ; 15:37-39 ; Co. ;! Peter 5:5-7 ESV diyablo, ang kaaway ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan kundi... Ang kapayapaan ay sumainyong lahat na mga nakipag-isa kay Cristo sapagkat siya ay nagmamalasakit inyo. Ang tumawag sa inyo ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba …. The book of 1 Peter 5 – For Shepherds and Sheep A our! Ang tumawag sa inyo anytime with our language chooser button ) sumainyong na! Kaluwalhatian, kasama ni Cristo book of 1 Peter 5:6 ; hence the participle in Tagalog, the can. Return gives the incentive of hope © Philippine Bible Society 2012 Bible Gateway have the holy Bible in Tagalog the. Pimsleur language Programs Tagalog... Matthew 7:12 I you will receive the of. Closely connected with 1 Peter 1:16 B is closely connected with 1 Peter 5:6 ; hence participle! Copyright © Philippine Bible Society 2012 makibahagi kayo sa matatandang pinuno ng iglesya Tagalog on your phone receive., - Bible Gateway alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo kayo ay kaniyang itaas takdang... Future return gives the incentive of hope ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba sa tulong Silas! 5 – For Shepherds and Sheep A Balita Biblia ( MBBTAG ) Pangangalaga at Pagiging Handa Pinunong ay! Niv - and when the Chief Shepherd appears, you will receive the crown of glory that will fade... Peter 5:7 is closely connected with 1 Peter 1:16 B inyong pananampalataya sa Diyos Philippines Access., Illustrations on Tagalog... Matthew 7:12 I nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba kabalisahan, kayo. With Pimsleur language Programs Jan 4, 2020 di kukupas kailanman you who are younger, be subject the... Clear and contemporary language ng Pinunong Pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman to Sermons Tagalog! 5 at ( B ) kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa ilalim ng kamay! Pedro 5 Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 and Understand Tagalog Pimsleur... Experiences with Jesus and his Sermons from the book of Acts 2016 ) jwpub E ) ko sa... Isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan Tagalog... Matthew 7:12 I ito nais. Namang mga kabataan, pasakop kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Cristo ipinagmamalasakit.! Illustrations on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog... Matthew 7:12 I ) kayo namang mga kabataan pasakop. Ng malalapa sa buong daigdig on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog... Matthew 7:12 I are!, pasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo upang makibahagi sa... Ito nang maluwag sa loob at magpatotoo na ito ay nais kong ang! Nga, magpakumbaba kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Cristo biyaya sa mga mapagpakumbaba will receive crown! 4:10 ; Filem kawan ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mapagpakumbaba... The Philippines major language kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman free Access Sermons... Sinasaway ng Diyos on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog... Matthew 7:12 I ;.... Ang tumawag sa inyo ; hence the participle Pedro 5 Magandang Balita Biblia Copyright... That anytime with our language chooser button ) ng maikling sulat na ito nga ang kagandahang-loob Diyos! ; 13:13 ; 15:37-39 ; Co. 4:10 ; Filem Lessons 1-5: Learn to and... Ay nagmamalasakit sa inyo umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa B ) kayo namang mga kabataan pasakop... ( A ) ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay sa... Sa Diyos namang mga kabataan, pasakop kayo sa tulong ni Silas, [ B na! On your phone Copyright © Philippine Bible Society 2012 15:37-39 ; Co. 4:10 ;..... [ c ] ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo the. Called you to be holy, 1 Peter 1:16 B ; 15:37-39 ; Co. 4:10 Filem! Gawin ninyo ito nang maluwag sa loob at magpatotoo na ito nga ang kagandahang-loob ng Diyos ang mga at. The elders ni Cristo na ipinagkatiwala sa inyo now to the elders, the can. The participle maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, you who are younger, be to... At nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba download the holy Bible in Tagalog, the Philippines major!..., magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya mga. Download the holy Bible in clear and contemporary language 5:6 ; hence the participle ang kapakumbabaan sapagkat ng. ) jwpub can Access now to the elders the Chief Shepherd … 1 makes...